Reklama
 
Blog | Jakub Procházka

Paradoxy euroblábolů (19. 4. 2016)

Pokračování seriálu o euroblábolech. Epicentrum blbosti Evropy se již definitivně přesunulo z východu na západ.

Své předsevzetí z pilotního textu o paradoxech euroblábolů jsem, pravda, nedodržel. Seriál o euroblábolech se nestal pravidelným týdeníkem. Ne, že by nebylo z čeho vybírat. Euroblábolů vykvétá v našem mediálním prostoru tolik, že kdyby blbost kvetla, byla by EU rajskou zahrádkou, kterou by i mocný Krakonoš mohl závidět. Spíše se tedy zamýšlím, které  vypečené bláboly umístit do své hitparády a okomentovat je, či zda vůbec potřebují nějaký komentář, vždyť blbost hovoří k rozumnému člověku sama za sebe. V poslední době se nám však obzvláště urodilo, pojďme si tedy na ty nejvydařenější pitomosti, na ty nejparadoxnější eurobláboly opět posvítit. Nestačím žasnout, že něco takového se urodí v hlavách dospělých a vzdělaných lidí.

Ve Středozemním moři zřejmě utonuly stovky lidí. Další důvod, proč nestavět zdi, zní z Itálie

Statisíce migrantů se stále snaží dostat do Evropy. Pomiňme, že neexistuje důvod, proč by lidé z Afriky či Asie museli za každou cenu migrovat do Evropy. Afrika je kupříkladu několikanásobně větší, než celá Evropa a pro každého Afričana se tam jistě najde kousek místa, kde by mohl žít. A chce-li někdo paušálně tvrdit, že v Africe se žít nedá, měl by také odpovědět na otázku, kam dát miliardu Afričanů? Evropa má dnes již tři čtvrtě miliardy obyvatel a hustota jejího osídlení patří k nejvyšším na světě, všichni černoši a Arabové se sem nevejdou. Bylo by také rozumné zauvažovat nad příčinami, proč v té Africe není takový blahobyt a pořádek, jako v Evropě, zda to není způsobeno zvyky a morálkou zdejšího obyvatelstva? Migrace Afričanů jinam pak nevyřeší tento problém ani omylem, neboť sama o sobě není zárukou změny zvyků a morálky migrujících mas. Pravděpodobné naopak je rozvrácení fungující a stabilizované Evropy, takže nejen že se dlouhodobě nic nevyřeší, ale do problémů bude vržen ještě další světadíl.

Korunu všemu však nasadil svým euroblábolem italský ministr zahraničí Paolo Gentiloni. Ten pravil:

Reklama

„Jisté je, že máme ve Středozemním moři další tragédii, přesně rok po tragédii… v libyjských vodách,“ dodal s tím, že „jde o další silný důvod pro to, aby se Evropa zavázala, že nebude stavět zdi“.

Gentiloni nám tedy říká, že Evropské státy či celá EU jsou zodpovědné za to, že tisíce nešťastníků se rozhodnou prodat, co mají, aby své nemalé úspory věnovali pašerákům, nasedli na jejich přetížené kocábky a pluli v nich přes Středozemní moře do Evropy, kde je ten ráj na zemi. A když se nějaký z těch moulů utopí, může za to EU, protože staví zdi a chudáci migranti tak nemohou být svobodně a demokraticky vození do Evropy zadarmo a organizovaně.

Použil jsem v předchozí větě naschvál výraz „moula“ protože jen moula může tak nezodpovědně riskovat kvůli iluzorní fantasmagorické představě, že jakmile se dotkne břehů Evropy, všechny jeho problémy budou šmahem vyřešeny, dostane hned práci s platem 100 000 Dolarů, stačí mu k tomu arabština a pár slovíček anglicky či francouzsky a hned si koupí velký dům  a auto a televizi a ten nejchytřejší mobil a značkové oblečky a uloví si nějakou tu bílou ženskou, beztak jsou to všechno děvky. A než se tak stane, bude samozřejmě pobírat vysové sociální dávky.

Pan Gentiloni upírá migrantům samostatnost, dělá z nich nedospělé, nesvéprávné truhlíky, kteří nezodpovídají sami za sebe. Za vše, co v životě provedou, k čemu se rozhodnou, i se všemi následky, zodpovídá Evropská Unie! Paolo Gentiloni se musel zbláznit, anebo se pokouší o hodně chatrnou a legrační manipulaci. Není to ostatně poprvé, Italové namísto toho, aby řádně zabezpečili hranice Evropské Unie, se již před pár měsíci starostlivě zamýšleli nad tím, jak migranty do Evropy dopravovat letecky, aby se již žádný z nich neutopil. Přemýšlel jsem chvíli zodpovědně, k čemu bych tuto zvrácenou logiku přirovnal, avšak nenašel jsem žádný odpovídající příklad z dosavadního praktického života. Jde o zcela nový druh blbosti a stále nechápu, co se jeho nositelům stalo s hlavou?

Nebylo by lepší vyhlásit v celé širé Africe i na blízkém východě, že Evropa není průchoďák, její hranice musí každý respektovat, a masové přeplouvání v kocábkách přes moře je nezodpovědný hazard? Takoví nezodpovědní mořeplavci by pak měli být vráceni na africký kontinent a nikoli vození do Evropy.

EU vraždí uprchlíky, má na rukou jejich krev, zuří akademici

Jižním národům však pálí sluníčko na hlavu, ti byli vždy trochu zvláštní. Mnohem znepokojivější je, že totéž tvrdí i studie akademiků Londýnské univerzity s podivným názvem Goldsmith. Tohle jsou přeci rozumní, střízliví Angličané s prestižním akademickým vzděláním.

Vinit EU ze „zabití z nedbalosti“ kvůli tomu, že neloví v dostatečném počtu topící se migranty z moře a proto ti chudáci tonou, to už je docela silné kafe. Korelace mezi rozhodnutím  nezodpovědného migranta vydat se na bárce za moře kvůli vidině bohatství v Evropě a zodpovědností EU za utopení takových ťunťů, kteří tento adrenalinový sport dobrovolně a z vlastní vůle provozují, mi opravdu uniká a to jsem při posledních IQ testech již bezpečně překonal hranici geniality. Migranti přeci netonou proto, že je EU nezachraňuje, ani proto, že je nevozí přes moře luxusními parníky a leteckými speciály, ale proto, že se sami na moře vydávají na vlastní pěst. Logika se snad vyučuje již na základních školách. Pokud však autoři studie Goldsmith vnímají logiku tímto způsobem, odhaduji, že jejich IQ se pohybuje ve středním pásmu idiocie a pak tedy předpovídám britskému vysokému školství nepříliš veselou budoucnost.

Žádný stát Evropy, ani Evropská Unie, nejsou zodpovědné za to, že se nějaký Afričan či Arab rozhodne vlézt do přetíženého člunu a plout s ním přes moře. Za takové utonutí vždy zodpovídá migrant sám, neboť se takto rozhodl a vzal na sebe riziko, případně pašeráci a provozovatelé lodí, kteří nedodržují bezpečnostní předpisy. Ale jak by to mohla ovlivnit EU? Přestávám chápat směr i způsob myšlení autorů takových výroků. Zrušení hranic žádný problém nevyřeší. Každý stát si chce chránit své území a nedovoluje libovolné přecházení hranic komukoli, toto opatření má velmi dobré důvody. Ale italský ministr i londýnští akademici říkají, že je to zločin. Inu, květ blbosti se rozprostřel od Apenin po Essex.

Paradoxní je, že pokud migranti páchají hromadně zločiny, nesmí se paušalizovat a dávat tyto zločiny do souvislosti se všemi migranty. EU nikoho do člunů neposadila, nikoho nepřinutila vydat se na cestu přes moře, přesto je paušálně zodpovědná za každého utopeného migranta. Ne, takový manipulativní pseudosylogismus musíme asertivně a rázně odmítnout.

Tento nepochopitelný Diskurz, dle nějž je Evropa zodpovědná za všechny migranty a je povinná jim pomáhat, se ozývá z mnoha stran.

EU se vyhýbá zodpovědnosti za přemisťování uprchlíků

Možná si migranti i lidskoprávní organizace myslí, že je snadné postarat se  z ničeho nic o masu statisíců lidí, kteří se náhle do Evropy přihnali. Všechno by už mohlo být vyřízené, kdybychom v Evropě postupovali tak, jako v Turecku či Jordánsku – ubytovali bychom tyto migranty v uprchlických táborech obehnaných  drátěným plotem, za nějž nikdo z nich nesmí, a ubytováni by byli ve stanech, jídlo by bylo na příděl, sprchy společné. Jenže davy, které plují do Evropy sem plují proto, že očekávají trochu jiný standard. Pokud bychom jim nabídli toto, vrátí se raději zpátky do Iráku. Nechtějí přemalovaný kravín. Nechtějí žít v chudém Bulharsku. Nechtějí dokonce ani žít na švédském či německém venkově. Chtějí dostat blahobyt v zápaďáckých velkých městech, která znají z televize. Ale na to Evropa nemá prostředky ani kapacity a nedokáže rychleji zpracovávat tolik žádostí najednou. I migranti musí přijmout svůj díl zodpovědnosti a alespoň se obrnit trpělivostí.

Papež prosil uprchlíky o odpuštění. Jste dar, nikoli zátěž, řekl.

K euroblábolům se připojila i hlava katolické církve. I podle něj je Evropa zodpovědná za migranty i za to, že trpí. Samosebou že je to nesmysl, ale to nevadí. Rozkaz zněl jasně: muž z koženou brašnou nesmí projít… totiž do Evropy se musí dostat co nejvíc muslimů. Tak zněl rozkaz. A František poslouchá tytéž nadřízené, jako A. Merkelová. Je prý špatně, že migranty málo vítáme. Že je vnímáme jako zátěž. Přitom jsou prý darem.

Jistěže i takový výklad je možný, ovšem v rámci zákona dualit a paradoxů má i mnoho protikladných výkladů, což znamená, že není úplný a zcela pravdivý.

„Zachází se s vámi jako se zátěží, problémem, výdajem. Místo toho jste darem,“ zdůraznil papež.

Papež ve svém výroku implikuje kritiku EU, která přikládá přílišnou váhu svému bohatství a vyhýbá se obětem a utrpení. Paradoxně však zapomněl dle stejného zákona vyzvat migranty, aby své utrpení nebrali jako problém, ale jako dar. A namísto toho, aby se snažili dostat do bohaté EU, protože chtějí žít v bohatství a hédonistickém blahobytu, že by se měli obrátit k Bohu a starat se o svojí duši, třebaže ve skromných poměrech. Nikoli o peníze a bohatství, za kterými do Evropy přišli. Vskutku, migranti zjevně neutíkají před něčím, ale za něčím. Ale chudák František to buď nevidí, nebo je postižen stejnou zpitomělostí, jako jiní idealističtí dobroserové.

„Selháváme příliš často v tom, že vás nevítáme. Odpusťte uzavřenost a lhostejnost našich společností, které se obávají změny životního stylu a mentality, které vaše přítomnost vyžaduje,“ řekl papež.

Proč bychom měli měnit svůj životní styl a mentalitu, to Papež nemá potřebu nijak vysvětlovat, že to nechceme udělat je špatné a hotovo. Paradoxní opět je, že právě tento životní styl a mentalita jsou podhoubím, na němž vyrostla bohatá, úspěšná, stabilní a demokratická evropská společnost, tedy právě to, za čím migranti utíkají. Zároveň právě to muslimští migranti nechtějí respektovat a Papež říká, že se toho máme vzdát. A že nám naší neochotu mají muslimové odpustit.. Není on na hlavu? Je. Ten člověk je blázen.

Ani Ježíš nedokázal pomoci všem, když se na něj vrhl dav ubožáků.

A nevím, jak vy, ale já opravdu nepotřebuji, aby mi někdo z migrantů odpouštěl, že žiju tak, jak žiju, tedy v posledních letech z ruky do huby a v neustálém stresu z požadavků a starostí, které naše společnost na člověka vkládá.

Kauza „Kozomrd“: Jak to celé bylo a proč je absurdní podlézat vyděračům z Turecka

A máme tady stálici našeho seriálu,  slovutného Sultána Kozomrda I. a jeho subretu Angelu z Berlínského Bundestheatru. Pan sultán se opět velmi pohoršil nad tím, co se děje v Evropě. V satirickém pořadu německé televize Extra3 totiž zazněla píseň věrně odrážející současné poměru v Turecku. Obsahovala totiž verše:

Žije si na vysoké noze, boss z Bosporu.
U tisku oceňuje správnost názoru.
Novinář něco napíše, když Erdogan nedává pozor, a ráno už sedí ve vězení.
Reakce na sebe nenechá dlouho čekat, přijde pláč ze slzného plynu a vodních děl.
Podívejte, drží to pevně v ruce. (ve videoklipu si Erdogan podává ruku s Merkelovou)
Podívejte, co neudělá pro velkou Osmanskou říši. (v klipu turečtí policisté bijí demonstranty)
Žádná práva pro ženy, když si moc vyskakují, tak je ztlučeme.
Volební právo je jenom nějaké právo.
Soužití s Kurdy je na nic, tak je vybombardujeme,
hlavně, aby se nezkřivil ani vlas našim bratrům ve víře
Dej mu peníze, postaví za ně uprchlíkům plátěné stany.

 

A veliký sultán Recep Tajip se velmi urazil a zahřímal, že tak to nesmí být a hned hnal německého velvyslance na kobereček.

Německý komik Jan Böhmermann na to pohotově reagoval v jiném satirickém pořadu podotekem, že satirická reakce na události ve světě je v Německu dovolená, nedovolená by byla například difamace, tedy podpásová argumentace s nadávkami a vytahováním soukromých věcí a jako příklad takové difamace uvedl svou přisprostlou báseň, v níž sultána nazývá nejen kozomrdem, ale hodnotí i jeho přirození a sexuální praktiky.

Sultán Kozomrd se urazil ještě více a rozkázal do Německa, že nezbedný komik musí být souzen a možná i zastřelen pro urážku sultánova majestátu.

Kauza má několik rovin paradoxů – předně se sultán nejprve rozčílil kvůli popisu reality současného Turecka. Nebije snad demonstranty? Nevězní opoziční novináře? Nevraždí snad Kurdy? Nenadbíhá islámu, který omezuje lidská práva a svobody žen či příslušníků jiných náboženství? To vše je pravda, ale sultán Kozomrd křičí, že toto německá televize vysílat nesmí. Böhmermann mu vzkazuje, že popisovat realitu v Německu trestné není, nepřípustná by byla však difamace a jako příklad uvedl báseň, v níž sultána nazývá Kozomrdem.

Sultán vzápětí zuřivě požaduje uvěznění komika, protože on přeci žádný kozomrd není.  Böhmermann to však vůbec netvrdil.

Že je sultán gauner a diktátor, už tak nějak víme. Překvapuje však nesmírně reakce Angely Merkelové na sultánův požadavek. Německá kancléřka dala svolení k trestnímu stíhání drzého sice, ale mravně i de jure nevinného komika! Čert vem, že je to od kancléřsky pouhý alibismus, neboť zákon, dle nějž bude Böhmermann souzen, má být zrušen. Občas se stane, že nějaký politik neunese satiru namířenou proti sobě a nějakého komika zažaluje. Pokud si však vzpomínám, tak aby nějaký evropský stát poslal k soudu komika na základě požadavku hlavy jiného státu, která je navíc diktátorem a zločincem, to se snad nestalo od roku 1989, kdy soudruzi poslouchali rozkazy z Moskvy.

Namísto toho, aby se Sultán Kozomrd I.  styděl, pokračuje ve své nátlakové politice a požaduje ultimativně bezvízový styk EU s Tureckem do dvou měsíců.

Docela nedávno podobně ultimativně požadoval odchod Bašára Asada z vedení Sýrie, a vidíme, že mu nebylo vyhověno.

S Turky musí jednat někdo jiný, než slabá Merkelová. Již jsem se tohoto tématu dotkl v minulém díle. Není těžké ukázat Turkům, že nejsou v pozici, kdy by si mohli vyskakovat. I když to tak vypadá. Pokud by EU s pomocí NATO chtěla, má k dispozici mnoho pák, kterými by mohli Erdogana usadit. Ale Merkelová ani Juncker patrně nechtějí. Členství v EU začíná být nebezpečné. Je nutné si to přiznat a začít hledat způsob, jak z tohoto šíleného uskupení odejít.


Ano,z toho všeho vyplývá, že epicentrum blbosti Evropy se již definitivně přesunulo z východu na západ, a měli bychom na to urychleně reagovat. Paradigma světa se změnilo. Západ nebyl vždy lepší, demokratičtější, bohatší a rozvinutější, než České země. To platí pouze posledních cca 70 let. A nyní to opět platit přestává. Skutečná Evropa bude již brzy končit na východní straně Bavorského lesa a východních březích Labe.