Reklama
 
Blog | Jakub Procházka

Co jste dosud nevěděli o Milošovi

Již publikovaná odhalení utajovaných skutečností ze života Karla vyvolala u mnoha čtenářů zděšení a šok a s Milošem to nebude jiné. Kdo z vás tušil, že Miloš má k dispozici technologii klonování, že také užívá titul kníže a vybudoval si vlastní palírnu lihovin, že se dokáže proměňovat ve zvířata a mnoho dalšího? Opět jsem odvedl kus investigativní dřiny za líné novináře, kterým se do takové mravenčí práce nechce.

 

O Karlovi jsme se v předchozím článku dozvěděli opravdu nepěkné věci a mnozí jste to pokládali za negativní kampaň, jež má knížete z Černé hory očernit. Jsem si jist, že až se dozvíte, co za zvíře je Miloš, budete se na mou práci dívat mnohem střízlivěji, ba snad se dočkám i patřičné satisfakce.

 

Co je tedy Miloš zač? Začněme třeba připomínkou kauzy ze sedmdesátých let, kterou se Zemanem ovlivněná média vytrvale snaží udržet v tajnosti. Zatímco se v roce 1977 mnozí disidenti statečně zabývali sepisováním Charty, Miloš se již věnoval mnoha levárnám, krádežím a podvodům. Společně s jistým Liškou, se kterým se seznámil ve vězení, kde si odpykával trest za krádež lihu, se pokusili ukrást zcela nový přístroj na regeneraci starých dojnic za účelem soukromého podnikání. Přístrojem však byli oba nedopatřením ozářeni a v důsledku kontraindikace špenátem poněkud zdětinštěli. V tomto období si Miloš Zeman začal říkat Zemánek:

Reklama

 →  Zemánek s Liškou v průšvihu

Už tenkrát to byl pěkný hulvát a arogantní grobián zapletený do špinavých obchodů,  mafiánských kruhů a zákulisních pletich. Na jeho nemanželské dítě z té doby se už zapomnělo. Od této příhody navíc Miloš trpí reziduální, avšak progradující psychosomatickou infantilitou, která se u něho objevuje zejména takhle kolem úplňku.

 Infantilní výraz přepadá Miloše v ty nejnevhodnější okamžiky, třeba i během státních zahraničních návštěv.

 

Miloš se vůbec velmi zajímal o nové technologie. Díky kontaktům z Kremlu měl přístup k tajnému sovětskému vědeckému programu. Získal patrně přístup ke klonovací technologii, kterou měli Sověti na vysoké úrovni. Díky ní se spolu se svým klonem zúčastnil jako duo Miloš a Miloš soutěže Já mám talent (bylo to shodou okolností v období reziduální infantility) a podařilo se mu postoupit do dalšího kola. Jak by ne, když v porotě seděl jeho přítel Valtr Komárek:

 → Dva Miloši postupují díky Valtru Komárkovi

Myslíte si, že jeden Miloš je ažaž a dva už jsou moc? To ještě nic není, podívejte se jak to vypadá, když se sejdou Miloši tři:

  Tři Miloši – Zde domov můj

To je tedy síla, že? Dovedete si představit, kolik toho vypijí tři Miloši naráz? Na druhou stranu mnohé překvapí, že se věnují také poezii.

Avšak není to jen infantilita a klonování, co Miloš ovládá. Podezření některých pozorovatelů se potvrdilo, když se jim podařilo natočit následující záběry. Miloš se za úplňku mění v jezevce!

 → Miloš jako jezevec

Jeho prohlášení, v němž se přirovnával k jezevci z Vysočiny, má tedy překvapivě reálný základ. Vysvětluje to i tajemství jeho častého pobytu na chalupě v Novém Veselí. Domníval se patrně, že tam si toho snad nikdo nevšimne.

Ovšem není to jen jezevec. Miloš je také pěkný kanec. Jak jinak si vysvětlit tajně pořízené záběry, na nichž laškuje s o hodně mladší blondýnou Majou?

 → Kanec Miloš laškuje s blondýnou Majou

Víno, cigarety a ženy, zde je Miloš ve svém živlu.

 

Tím se dostáváme ke známým vášním Miloše Zemana jako je alkohol, tabák, ženy a další prostopášnosti. Díky bakchickému způsobu života se stal dokonce už i předmětem lidových popěvků, jsou docela trefné:

 → Zeman: Když bylo ouvej, otevřej bečku…

Nyní však prosím o pozornost. U tak ambiciózního člověka jako je Miloš nelze předpokládat, že se spokojí s úlohou pouhého Zemana. Věděli jste, že i Miloš se pyšní titulem Kníže?  Miloš je pochopitelně orientován na východ a tak používá staroslověnské označení Kňaz, rád také používá azbuku.

Neméně skandálním odhalením je fakt, že si ve svém knížecím sídle vybudoval tajnou palírnu lihovin, které pochopitelně unikají zdanění. Jen se podívejte, tady je důkaz:

 → Kňaz Miloš brand film – soukromý lihovar

 

Kníže Miloš zvládá pít i kouřit zároveň.

Tyto záběry, které se mi podařilo získat, nikdy neměly uniknout na veřejnost. Miloš totiž vyrábí lihoviny pouze pro vlastní potřebu. Jak vidíte, disponuje moderní výrobní halou, laboratoří, destilát stáčí do praktických 1,5litrových pet lahví. Takový provoz vyžaduje početný personál, ale ani údajně sociálně zaměřený Miloš se nevyhnul stávce ve svém knížectví. Je to prachobyčejný kapitalistický a feudální vydřiduch:

 Stávka u Kňaze Miloše

Knížecí titul otevřel Milošovi cestu do vyšší společnosti, na jeho opulentních dýcháncích se schází doslova světová elita:

Smetánka společnosti na dýchánku knížete Miloše

Neodloží sklínku ani na křtu, proč také?

 

Panuje také určitá premisa, že mladí podporují především knížete Karla. Jak jsem zjistil, ani to už nelze brát za bernou minci. Od chvíle, kdy se stal i Miloš kňazem, jej děti prostě milují:

 → Děti knížete Miloše milují

Získal si renomé i mezi sportovci. Je lékařsky potvrzené, že jim Miloš prospívá:

 → Kníže Miloš prospívá

I Miloš sportuje, pro Becherovku se neváhá natáhnout.

Rád bych nyní upozornil na další nepěknou věc, a to je špatný vliv Miloše na naší mládež. Svým špatným příkladem učí teenagery pít becherovku, jezdit do Moskvy a dělat různé triky:

  Zkažená mládež v Moskvě pije becherovku

Miloš je zkrátka ten nejhorší hrubián a sprosťák, odporný loupežník, který neváhá své nízké zájmy hájit třeba i silou se zbraní v ruce, svým protivníkům nevybíravě nadává a zastrašuje je:

 → Hrubián a loupežník

Jeho šovinistické a sprosté názory způsobují, že z něj ženy mají strach:

 → Už si pro nás jde!

Možná, že za to může částečně i jeho vzhled, ale to se dá s pomocí nejmodernější medicíny a kosmetiky již snadno napravit:

 → Ošetření dvojité brady

Myslím, že by se měl Miloš nad svými četnými neřestmi minimálně zamyslet. Možná však existuje určité řešení. Nedávno se nechal slyšet, že nebude za každou cenu měnit hradní personál. Stálo by za úvahu – pokud se mu podaří zvítězit v prezidentském klání, povolat do funkce svého mluvčího Ladislava Špačka, který se již osvědčil za panování Václava Havla. Možná by Milošovi vysvětlil základy etikety, třeba alespoň v otázce kouření:

 → Etiketa – kouření

Jenže o pana Špačka má zájem i kníže Karel, ten by však rád Špačků angažoval více, aby je pak na hradě mohl tlouci.

Na závěr mi dovolte analýzu několika předvolebních spotů, jimiž Milošův tým opět nízce útočí na Karla, zároveň však naznačuje i jisté řešení celé prezidentské anabáze, se kterým bych i já mohl souhlasit.

Nejprve se Miloš – jezevec prezentuje jako chytřejší a schopnější, než Karel – bojácný jezevčík:

 → Jezevec kontra jezevčík Karel

V dalším klipu vidíme sovičku s červeným srdíčkem, která evidentně představuje levicového a sociálně cítícího Miloše. Na scéně se náhle objeví druhá sovička s buržoazním motýlkem, která bezpochyby symbolizuje knížete Karla. Karel do Miloše neurvale strká, Miloš se však nedá. Začnou se spolu prát, když v tom se oba rozplynou ve velikém srdci. Závěrečné provokativní heslo MAKE LOVE NO SLEEP se opět snižuje k nestoudným útokům na Karlovu spavost, před kterou nás spasí jedině rudé komunistické srdce Miloše.

Kouzlem nechtěného může působit i alternativní výklad, že sovičky se spolu neperou, ale objímají se.

 MAKE LOVE NO SLEEP

Zvířátka Miloše velmi zajímají.

A to mě již přivádí na možné, velmi netradiční řešení otázky, kdo by nám, Čechům, měl vlastně vládnout?

Proč bychom se měli trápit otázkou, zda zvolit Karla nebo Miloše? Proč se zase dělit na dva tábory a zadělávat si tak na nové Lipany a Bílou horu? Uveďme do prezidentské funkce oba dva! Vždyť jim to spolu tak sluší a moc pěkně se doplňují. Domnívám se, že primitivní představa, že zemi musí vládnout vždy jen jeden, je už překonána. Koneckonců i ve vesmíru byly objeveny soustavy se dvěma Slunci. Měli bychom dva prezidenty, když se jeden ožere, druhý jej zastoupí, když druhý usne, první bude bdít. Jeden může sedět na Pražském hradě, druhý třeba na moravském Velehradě. Přihlédnout se musí i k tomu, že bychom ušetřili miliony za náklady na druhé kolo voleb.

Podle zpřesňujících výpočtů astrologa Rudolfa Starého má naše republika Ascendent v duálním znamení blíženců, což akceptuje jako fakt stále více renomovaných astrologů. Vysvětluje to naší zálibu ve dvojnictví, což je světový unikát. Málokde najdete tolik populárních dvojic, jako u nás. Považte, Werich a Voskovec, Bob a Bobek, Křemílek a Vochomůrka, Svěrák a Smoljak, Kotwald a Hložek, Pat a Mat a mnoho, opravdu mnoho dalších. Proč tedy neuplatnit princip dvojnictví i v politice? Monovláda se neosvědčila, zkusme tedy stereo. Vždyť i starým Keltům vládl vedle světského Krále také Druid. Koneckonců, takové schizma dvou vladařů by se v našich krajích neobjevilo poprvé.

Miloš i Karel jsou opravdu skvělou dvojicí, která se bude vzájemně udržovat v rovnováze a bude výtečným zdrojem zábavy.

Někteří dekadentní živlové jim sice nepřejí nic pěkného, nazývaje je prasopsem, ale s takovými Psími vojáky si již brzy poradíme:

   Prasopes

To bychom mohli už rovnou přijmout koncept hovnovlády a hovnodemokracie, jak jí nastínil Egon Bondy. Však začíná nabývat nebezpečné aktuálnosti:

 → Hovnovláda, hovnodemokracie, hovnoláska

Navracím se tak raději ke konceptu Karla Zemana, jehož už stejně dávno obdivuje celý svět, od Dublinu až po Tokio, od Narviku až po Kapské město. A i když nás čeká Cesta do pravěku, netřeba se bát, stejně to byl jen takový český švindl:

 → Cesta do pravěku – trik

Ale to je právě to, co nám svět závidí a zač nás obdivuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knížata zábavy Miloš a Karel.

 

 

 

Poznámka: podtržené nápisy lze kliknutím otevřít na příslušné video, ale to, předpokládám, všichni víte.